Privaatsuspoliitika

Veebisaidi www.pilsakmens.lv privaatsuspoliitika

 

1.   Selle privaatsuspoliitika kirjelduses öeldakse, et SIA Pilsakmens (edaspidi „andmeinspektor“), reg. nr LV40103373486, Zemeņu täna 13, Salaspils, LV-2019, hangib, töötleb ja talletab klientide ja veebisaiti www.pilsakmens.lv külastavate inimeste isikuandmeid.

 

2.  Hangime, töötleme ja talletame isikuandmeid, mille olete meile vabatahtlikult edastanud meiega ühendust võttes ja kodulehel jaotist „Võtke meiega ühendust” täites.

 

3.  Jaotise „Võtke meiega ühendust” kasutamisega nõustute käesolevaga, et selles jaotises esitatud isikuandmeid kasutatakse ja talletatakse kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika eesmärkidega.  Kui võtate meiega ühendust, peate sisestama oma nime, perekonnanime, meiliaadressi, telefoninumbri ja muu teabe, mida soovite esitada.

 

4.  Meiega otse ühendust võttes ja tellimust esitades peate nõustuma, et hangime, töötleme ja talletame järgmist tüüpi andmeid:

 

 • ostetud kivi ning selle töötlemise ja paigaldamisega seotud teave;
 • tarneaadress;
 • makseteave ja selle ettevalmistamiseks vajalikud isikuandmed.

 

5.   Kasutame ja talletame saadud andmeid, et:

 • võtta teiega ühendust, et pakkuda teid huvitavat teavet ja teenuseid;
 • tagada klienditoe teenuste tõhus osutamine;
 • töödelda teie tellimust ja valmistada ette vajalikud dokumendid;
 • edastada teile aruandeid, kui olete nõustunud neid vastu võtma;
 • talletada andmeid näiteks raamatupidamisseadusega seotud juriidiliste kohustuste kohaselt;
 • viia läbi ettevõtte iga-aastane analüüs ja näitajate registreerimine.

 

6.  Võtame teie isikuandmete kaitsmiseks tehnilised ja organisatoorsed meetmed.

 

7.  Talletame teie isikuandmeid seni, kuni vajame neid nende eesmärkide täitmiseks, milleks neid kogusime.  Inimesi, kes töötlevad andmeid ja kes pääsevad juurde teie isikuandmetele, on koolitatud kasutama neid nii, et need jääksid konfidentsiaalseks ja andmed oleksid kaitstud loata või pahatahtliku väärkasutuse eest.

 

8.  Teil on oma isikuandmetega seoses järgmised õigused:

 • pääseda juurde oma andmetele, saada teavet selle kohta, miks ja kuidas neid töödeldakse ning taotleda oma andmete koopiat elektroonilisel kujul, et neid edastada teisele andmeinspektorile („andmete ülekantavus“);
 • taotleda ebatäpsete, valede või puudulike isikuandmete parandamist;
 • võtta tagasi teie varasem kokkulepe isikuandmete töötlemise lubamise kohta ja sellega kustutada teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on seadusega kohustus neid säilitada;
 • muud isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud õigused, mille kohta saate lugeda lisateavet andmekaitset käsitlevalt EL-i kodulehelt.

 

9.  See privaatsuspoliitika on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 (27. aprill 2016), mis käsitleb eraisikute kaitset seoses nende isikuandmete töötlemisega.

 

10.  Andmeinspektoril on õigus seda privaatsuspoliitikat ilma eelneva hoiatuseta muuta või täiendada.  Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist kodulehe privaatsuspoliitika jaotises.